FOGALOMTÁR

LÍZINGFAJTÁK

OPERATÍV LÍZING: bérlet jellegű

PÉNZÜGYI LÍZING

Zártvégű pénzügyi lízing:

Pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a lízingbevevő által megnevezett szállítótól megvásárolja az ügylet tárgyát képez? eszközt, majd annak használatára a lízingbevevővel szerződést köt, valamint átadja részére az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségét. A lízingelt eszköz értékét az ügylet megkötésekor a lízingbevevőnek nem kell megfizetnie, – a lízingszerződésben az előre rögzített lízing díj fizetésére vállal kötelezettséget.

Nyíltvégű pénzügyi lízing:

Az ingatlan a Lízingbeadó tulajdonában van, de Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, s – jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. Lízingbevevő a futamidő végén szabadon dönthet arról, hogy az előre meghatározott maradványértéken meg kívánja-e vásárolni az ingatlant, vagy sem.

A lízingdíjak tőkerészt (a nettó vételár része), a tőkerész ÁFÁ-ját, s kamatot tartalmaznak. A tőkerész ÁFÁ-ja az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint igényelhet? vissza. A kamatrész a számviteli törvény el?írásai szerint számolható el költségként.

LÍZINGTÁRGY

A lízingtárgy jelenti az adott, a Lízingszerződésben meghatározott, a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, a Lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt és a Lízingszerződés alapján a Finanszírozandó Összeg egészének vagy egy részének felhasználásával a Lízingbeadó által az Eladótól megvásárlásra kerül? per-, teher- és igénymentes ingatlant.

 LÍZINGBEVEVŐ

A lízingbevevő az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, illetve az a Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett jogi személyiséggel nem rendelkező, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, aki, ami a Lízingbeadóval Lízingszerződést köt.