spacer.gif
spacer.gif

Végtörlesztés

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvénnyel kiegészített 200/B.§ (1) pontja értelmében a Magyar Köztársaság területén lévő lakóingatlanon alapított zálogjoggal vagy állami készfizető kezességgel biztosított lakossági deviza alapú kölcsönszerződések teljes összegű előtörlesztése (továbbiakban: végtörlesztés) esetén a Milton Hitelezési Zrt. CHF alapú kölcsön esetén 180 HUF/CHF, EUR alapú kölcsön esetén 250 HUF/EUR árfolyamot alkalmaz, amennyiben az Adós jogosult arra.

Feltételek:

· a végtörlesztéssel érintett kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam a fenti árfolyamnál nem volt magasabb;

· a kölcsönszerződés a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény hatálybalépésének napjáig, azaz 2011. június 30-ig nem került felmondásra a Bank által;

· a végtörlesztésre vonatkozó igénybejelentést a hitelfelvevő 2011. december 30-áig írásban benyújtotta;

· a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz kapcsolódik áthidaló vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás, annak végtörlesztését a hitelfelvevő annak a fenti igénybejelentéssel egyidejűleg vállalja;

· a végtörlesztés az igénybejelentés napját követő 60. napig megtörténik.

Végtörlesztési igénybejelentő lap letöltése

Kapcsolódó jogszabály és kormányrendelet letöltése