spacer.gif
spacer.gif

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK > LAKÁSVÁSÁRLÁSI HITEL


1. A hitel célja

 

Önállóan forgalomképes,használt valamint új építés? lakó- vagy üdül?ingatlan megvásárlását finanszírozza. Piaci kamatozású ingatlancélú hitel igényelhet? építési telek finanszírozására, valamint ingatlanvásárlás esetén gépkocsi tároló finanszírozására is.

 

2. Kik igényelhetik

 

A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekv?képes, rezidens magyar állampolgár, aki megfelel? ingatlanfedezetet tud felajánlani. A hiteligényl? életkora a futamid? végéig nem haladhatja meg a 70. életévet.

 

3. A hitel devizaneme

 

A hitel igényelhet? forintban (HUF), továbbá deviza alapon svájci frankban (CHF) vagy euróban (EUR).

 

4. A hitel összege

 

Minimális összege:

 

forint alapú hitel esetén 1.000.000 Ft,

svájci frank alapú hitel esetén 5.500 CHF,

euró alapú hitel esetén 4.000 EUR.

 

Maximális összege:

 

• Fedezeti alapú bírálat esetén a kölcsön összege nem haladhatja meg a hitel fedezeteként felajánlott ingatlanok - jogszabályi el?írások alapján számított - hitelbiztosítéki értékének meghatározott százalékát, de maximum a vételár/költségvetés 100%-át.

 

• Jövedelem alapú bírálat esetén a kölcsön összege az ügyletbe bevont szerepl?k Bank által elvégzett hitel - és fizet?képességének vizsgálatától, illetve fedezeteként felajánlott ingatlanok - jogszabályi el?írások alapján számított - hitelbiztosítéki értékét?l függ, de maximum a vételár/költségvetés 100%-a lehet. A hitel maximális összege a fedezetként felajánlott ingatlan megállapított hitelbiztosítéki értékének maximum 80% a lehet jövedelem alapon, 70% a fedezet alapon, ha lakóingatlanról, vagy üdül?r?l van szó. Egyéb ingatlan esetében ez maximum a hitelbiztosítéki érték 60% - a lehet jövedelem és fedezet alapon egyaránt.

 

5. A hitel futamideje

 

Minimum 1 év, maximum 30 év.

 

6. Fedezetként elfogadható ingatlanok

 

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezked?, magánszemély tulajdonában lev? per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek m?szaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek. Egy kölcsön fedezeteként legfeljebb három ingatlan fogadható el, melyek hitelbiztosítéki értéke ingatlanonként legalább a 3 millió forintot eléri.

 

A fedezet lehet:

 

• Lakóingatlan (családi ház, társasházi lakás, ikerház, sorház)

• Üdül?, hétvégi ház

• Tanya

• Építési telek (beépítetlen)

• Garázs (csak önálló helyrajzi számmal rendelkez?, városban lév? és csak

kiegészít? fedezetként, minimum 1,5 millió forint hitelbiztosítéki értékkel fogadható

el)

• Iroda

• Vendéglátó, kiskereskedelmi üzlethelység (bizonyos esetekben)

• Term?föld (külterületi szántó, külterületi ingatlan – régebbi nyilvántartás szerint:

zártkert -, kert, gyep, m?velési ágban nyilvántartott ingatlan, valamint

mez?gazdasági m?velés alatt álló belterületi föld). Külterületi szántó esetén további

feltétel, hogy legalább 5 ha egybefügg? területet kell, hogy alkosson.
< vissza