spacer.gif
spacer.gif

Szabad felhasználású jelzáloghitel

1. a hitel célja

A hitel bármilyen szabadon választott célra felhasználható.

2. Kik igényelhetik

A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekv?képes, rezidens magyar
állampolgár, aki megfelel? ingatlanfedezetet tud felajánlani. A hiteligényl? életkora a futamid? végéig nem haladhatja meg a 70. életévet.

3. A hitel devizaneme

a hitel igényelhet? forintban (HUF), továbbá deviza alapon svájci frankban (CHF) vagy euróban (EUR).

4. A hitel összege

Minimális összege:

forint alapú hitel esetén 1.000.000 Ft,
svájci frank alapú hitel esetén 5.500 CHF,
euró alapú hitel esetén 4.000 EUR.

Maximális összege:

• Fedezeti alapú bírálat esetén a kölcsön összege nem haladhatja meg a hitel
fedezeteként felajánlott ingatlanok - jogszabályi el?írások alapján számított -
hitelbiztosítéki értékének meghatározott százalékát, de maximum a
vételár/költségvetés 100%-át.

• Jövedelem alapú bírálat esetén a kölcsön összege az ügyletbe bevont szerepl?k
Bank által elvégzett hitel - és fizet?képességének vizsgálatától, illetve
fedezeteként felajánlott ingatlanok - jogszabályi el?írások alapján számított -
hitelbiztosítéki értékét?l függ, de maximum a vételár/költségvetés 100%-a lehet.
A hitel maximális összege a fedezetként felajánlott ingatlan megállapított hitelbiztosítéki értékének maximum 80% a lehet jövedelem alapon, 70% a fedezet alapon, ha lakóingatlanról, vagy üdül?r?l van szó. Egyéb ingatlan esetében ez maximum a hitelbiztosítéki érték 60% - a lehet jövedelem és fedezet alapon egyaránt.

5. A hitel futamideje

Minimum 1 év, maximum 30 év.

6. Fedezetként elfogadható ingatlanok

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezked?, agánszemély
tulajdonában lev? per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan
szolgálhat, melynek m?szaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek.
Egy kölcsön fedezeteként legfeljebb három ingatlan fogadható el, melyek hitelbiztosítéki értéke ingatlanonként legalább a 3 millió forintot eléri.
A fedezet lehet:

• Lakóingatlan (családi ház, társasházi lakás, ikerház, sorház)
• Üdül?, hétvégi ház
• Tanya
• Építési telek (beépítetlen)
• Garázs (csak önálló helyrajzi számmal rendelkez?, városban lév? és csak
kiegészít? fedezetként, minimum 1,5 millió forint hitelbiztosítéki értékkel fogadható
el)
• Iroda
• Vendéglátó, kiskereskedelmi üzlethelység (bizonyos esetekben)
• Term?föld (külterületi szántó, külterületi ingatlan – régebbi nyilvántartás szerint:
zártkert -, kert, gyep, m?velési ágban nyilvántartott ingatlan, valamint
mez?gazdasági m?velés alatt álló belterületi föld). Külterületi szántó esetén további
feltétel, hogy legalább 5 ha egybefügg? területet kell, hogy alkosson.

< vissza