spacer.gif
spacer.gif

SAJTÓSZOBA > PR CIKKEK > 2007.10.01 - A Mi Otthonunk


Lízingrôl, lózungok nélkül


MILTON:

Attraktív szereplõ a réspiacon


A Milton Finanszírozási zRt. 2007 januárjában kötötte meg elsô ingatlanlízing-szerzôdését, mára - üzleti tervét jelentôsen túlszárnyalva – már több mint hatmilliárd forintot helyezett ki.
A cég vezérigazgatójával,
Körtvélyessy Lászlóval arról beszélgettünk, milyen esetekben, kiknek éri meg, hogy hitel helyett lízing igénybevételével finanszíroztassák ingatlanukat.


A lízing legnagyobb elônye, hogy – bizonyos esetekben – akár önerô nélkül is hozzáférhetôvé tesz javakat úgy, hogy azok tulajdonjoga elérhetô közelségbe kerül, míg a hiteltermékek esetében ez csak viszonylag magas önerôvel érhetô el. A Wallis zRt. százszázalékos tulajdonában lévô Milton zRt. egyébként elsôsorban a százmillió és egymilliárd forint közötti projektek finanszírozását tûzte ki célul:ez egy olyan „réspiac”, amelyen kevés a pénzügyi szolgáltató.
A (jó értelemben
vett) telekspekulációk anyagi forrásainak biztosításától a lakóingatlanokéin keresztül az ipari, kereskedelmi objektumokéig minden területen otthon van a hivatalosan tavaly nyáron létrejött pénzügyi vállalkozás, szlogenjük nem véletlenül: „Minden, ami ingatlan”.

Kisebb az önrész

A lakossági ingatlanhitelezés és -lízing frontján igencsak telített a piac, a nagyberuházások pedig a „nagybankok” felségterületei – vázolta a vezérigazgató. A Milton által kínált termékpaletta elsôsorban a kis- és középvállalkozások (továbbiakban kkv-k) igényeihez igazodik, illetve azon magánszemélyekéihez, akik megengedhetik maguknak a prémium
szintû lakóingatlanokat.

A kkv-k lízinggel általában magasabb finanszírozási százalékot érhetnek el, mint hitellel. Ez, a szegmensre jellemzô nagy volumenû ügyek miatt, a finanszírozott összeget tekintve, még jelentôsebb különbséget eredményez, figyelembe véve, hogy a hitel formájú financiális szolgáltatásnál a negyven-ötven százalékos pénzintézeti közremûködés a körülbelüli plafon, ezzel szemben a lízing mértéke elérheti a 60-80 százalékot is. Akinek tehát fontos, hogy minél kisebb önerôt fektessen be, célszerû lízingkonstrukciót választania – összegzi a lízing mellett szóló talán legfontosabb érvet Körtvélyessy László. Nincs ez másképp a lakosságnál sem. Magánszemély használt ingatlan vásárlásakor az összérték 60-70 százalékánál nagyobb kölcsönt nemigen vehet fel, lízingnél a lehetséges finanszírozási ráta ennél magasabb. Sôt, új építésû lakások esetében akár a száz százalékot is elérheti, ami különösen vonzó lehet például fiatal, induló tôkével nem rendelkezô magánszemélyek számára, akik - albérlet helyett- a lízingdíj fizetésével a futamidô végén megszerzik a tulajdonjogot az ingatlanra - mutatott rá Körtvélyessy László egy lehetséges új lakossági
célcsoportra.

Birtok és tulajdon

Közkeletû vélekedés, hogy a lízingelt ingatlanok, mivel a futamidô alatt nem kerülnek az ügyfél tulajdonába, sokkal kevésbé keltik a birtoklás érzetét, mint a hitellel terheltek. Ugyanakkor Körtvélyessy László fontosnak látja hangsúlyozni: bár a lízingelt ingatlan nem tulajdona a lízingelônek, de az ügyfél birtokában van, ez pedig támadhatatlan garancia mindaddig, míg a lízingtörlesztés folyamatos. Igaz, ismerte el, a lízingcég szerzôdésszegés – nemfizetés – esetén sokkal egyszerûbben és gyorsabban tudja visszaszerezni befektetése
összegét, mint a hitelt nyújtó pénzintézet.

Természetesen a hitelezô is hozzájut a pénzéhez, ha „bedôl” a projekt.
Ilyenkor azonban lassabb a folyamat, de éppen ez a magyarázata annak – vagyis a meghiúsult beruházásokat követô vontatottabb megtérülés –, hogy klasszikus kölcsönnél a pénzintézetek csak az összberuházás értékének alacsonyabb hányadát hajlandók megfinanszírozni, mint a kisebb kockázatot jelentô lízingmegállapodásoknál.

Két lábbal a földön

A Milton csoport azon ügyfeleket sem szeretné elveszíteni, akiknek valamely okból nem felel meg a lízing, mint finanszírozási forma: az idén nyáron a PSZÁF által is bejegyzett Milton Hitelezési zRt. nemrég kezdte meg mûködését. A két különálló, ám szorosan összetartozó
vállalat együttmûködése lehetôvé teszi, hogy a kétfajta finanszírozást kombinálják: például ha egy már meglévô ingatlan mellett új fejlesztést is tervez az ügyfél. Ez egy – ha nem is példa nélküli, de – mindenképpen piacképes, attraktív termék lehet – véli a Milton zRt. vezérigazgatója.

– „Pénzügyi vállalkozásunk úgy mûködik, hogy üzletkötôink egyben
tanácsadók is: tehát törekszenek rá, hogy az ügyfél motivációját teljes mértékben megértsék, majd azt hozzáigazítsák a lehetôségekhez, így – sokéves bankszakmai, ügyfélkapcsolati, illetve kockázatkezelési tapasztalatukat felhasználva – azt a konstrukciót ajánlhatják fel, amely mind az üzletfélnek, mind a Miltonnak a létezô legelônyösebb megoldás lehet” – teszi hozzá.

A most még csak a fôvárosra, a megyeszékhelyekre, illetve a
kiemelt építési körzetekre koncentráló Milton mielôbb szeretne országos lefedettségû ingatlanfinanszírozó céggé emelkedni, ezt elsôsorban ügynökhálózat kiépítésével igyekszik megvalósítani. A cégvezetô
és a tulajdonosok hosszú távú tervei között szerepel, hogy a hazai ingatlanfinanszírozási piac meghatározó résztvevôjévé váljanak: a megnyugtatóan tôkeerôs tulajdonosi háttér, az ambiciózus és innovatív menedzsment, az elkötelezett, kitûnôen képzett és gyakorlott munkatársi gárda, az attraktív és testreszabott pénzügyi termékek célravezetô kiindulópontot adnak ehhez.


< vissza