spacer.gif
spacer.gif

SAJTÓSZOBA > PR CIKKEK > 2007.08.23 - INTERJÚ


Hitel és lízing egy kézb?l - "A gyors döntés az ügyfélnek is jó" (2007. augusztus 23.) PORTFOLIÓ.HU / Wallis Csoport, Milton: Nemrégiben írtunk arról, hogy az ingatlanlízing kezdi elveszíteni alacsony önerej? konstrukcióiból fakadó népszer?sége révén keletkezett el?nyét. Err?l, valamint a kis- és középvállalkozások ingatlanfinanszírozási lehet?ségeir?l kérdeztül Körtvélyessy Lászlót, a Milton Finanszírozási Zrt. vezérigazgatóját.

Pénzcentrum: Mióta van jelen a Milton az ingatlanfinanszírozásban?

Körtvélyessy László: A Milton Zrt. el?djét tavaly augusztusban vásárolta meg a Wallis-csoport. A Dom Ingatlanlízing Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélyével rendelkez?, de cégbírósági bejegyzés alatt álló, operatívan még nem m?köd? cég volt. A cégépítést tehát a nulláról kellett kezdenünk Az els? mérföldkövet 2007 januárban az els? lízingügylet megkötésével értük el. Mivel ebben az üzletágban azóta is folyamatosan n? a sikeres üzletkötések száma, bízunk benne, hogy rövid id?n belül, hasonló sikereket tudhatunk magunkénak a finanszírozás másik formáját nyújtó Milton Hitelezési Zrt.-ben is, amelynek az engedélyezését a PSZÁF júniusban hagyta jóvá.

Pénzcentrum: Miért gondolták úgy, hogy a hitelezési üzletágban is érdemes el?remozdulni?

Körtvélyessy László: Az ingatlanfinanszírozásban a lízing csak a piac egy szegmensét fedi le. Lízingelni kész ingatlanokat lehet, az épül? ingatlanok, s egyéb fejlesztések finanszírozására a lízing nem alkalmas, ezért volt szükség a hitel üzletág beindítására. Másrészt sok szempont határozza meg, hogy valaki a hitel vagy a lízing mellett dönt, és ha csak lízinggel foglalkozunk, elveszíthetjük azokat az ügyfeleket, akik a hitelt preferálják.

Pénzcentrum: Milyen kritériumok alapján sorolják be a kis- és középvállalkozásokat (kkv)?

Körtvélyessy László: A mi megközelítésünk az ügyletméretb?l adódik, tehát a kkv-t nem árbevétel alapján definiáljuk, hanem az ügylettípust határozzuk meg A jellemz? ügyletméretünk a 100 milliótól 1 milliárdig terjed? finanszírozás, ez általában a kkv-k mérete. Jellemz?en egyébként a 150 millió forintos árbevételt?l a 2-3 milliárdos árbevételig terjed? kkv-k a tipikus ügyfeleink.

Pénzcentrum: Mekkora az érdekl?dés az ingatlanlízing iránt? Hogyan alakul az ügyfélállomány?

Körtvélyessy László: A kkv-k azért szeretik a lízinget, mert ez a szektor általában forráshiányos, és a lízingen keresztül magasabb finanszírozási rátát tudnak elérni. Nagyon pozitívak a tapasztalataink, egy céggel hoztuk azt az üzleti tervet, amit a két cégre vonatkozóan állítottunk fel, vagyis a lízingcég önmagában hozta az el?zetes várakozásokat.

Pénzcentrum: Milyen a piaci verseny, és milyen pozíciót szeretnének elérni?

Körtvélyessy László: Mi egy réspiacot céloztunk meg, amely területen még nincs, vagy nagyon kevés az olyan típusú szolgáltató, mint mi. Az alsóbb szegmensben, tehát a lakossági ingatlanfinanszírozás, lakáslízing területén nagyon sok szerepl? van, a nagy összeg? finanszírozásokat pedig a nagybankok uralják. Az általunk megcélzott piaci szegmensben szintén a nagybankok vannak jelen, akikt?l az a hozzáadott érték különböztet meg bennünket, amit plusz szolgáltatásainkkal nyújtunk.

Pénzcentrum: El?fordult már bed?lt lízing?

Körtvélyessy László: A Miltonnál alapvet?en banki háttérrel rendelkez? szakemberek dolgoznak. A kollégák sokéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek mind a kockázatkezelés, mind az ügyfélkapcsolat illetve az értékesítés terén. Így kell? óvatossággal, szakértelemmel és odafigyeléssel állapítottuk meg azokat az alapelveket, kritériumokat, melyek alapján finanszírozzuk az ügyfeleket. Tehát a kérdésre a válasz nemleges.

Pénzcentrum: A kkv-k esetében is lehet úgy standardizálni a folyamatokat, mint a lakossági üzletágnál?

Körtvélyessy László: Ez a középtávú tervek között szerepel, de egyel?re még nem jellemz?. Eleinte fokozott óvatossággal kell eljárnunk az ügyletek finanszírozhatóságának elbírálásánál, amit jelen pillanatban a hitelbizottsági döntések biztosítanak, de kétségtelen, hogy a hatékonyság mindenféleképpen szegmentálást és a piac alsó részén egyfajta standardizálást kíván meg középtávon.

Pénzcentrum: Most, hogy megalakult a hitelezéssel foglalkozó vállalat is, lehet-e majd kombinálni a kétfajta finanszírozást?

Körtvélyessy László: Igen. Ez egy attraktív termék a piacon, f?leg akkor, amikor egy meglév? ingatlan mellé egy új fejlesztés is elkészül. A finanszírozó kockázatát a lízing mindenképpen csökkenti, tehát a kombinált termék az ? szemszögéb?l is el?nyös.

Pénzcentrum: Egy kkv milyen szempontokat vesz figyelembe, amikor dönt arról, hogy hitelt vagy lízinget vesz igénybe?

Körtvélyessy László: Annak ellenére, hogy mi pénzügyi vállalkozás vagyunk és nem bank, mi a kapcsolati bankolás modelljét követjük. Ez azt jelenti, hogy üzletköt?ink tanácsadói funkciót is ellátnak. Amikor kapcsolatba kerülnek az ügyféllel, megpróbálják teljes mértékben megérteni a helyzetet, felfedni az ügyfél-motivációját, ehhez hozzáteszik a tapasztalataikat, és közösen alakítják ki azt a finanszírozási megoldást, ami a jó az ügyfélnek is és nekünk is. Nem gondoljuk, hogy azt az ügyet kell támogatni, ami csak nekünk jó, az a jó megállapodás, amikor mindkét fél úgy érzi, hogy a helyzetb?l kihozta a maximális lehet?séget. A kkv szektor képzett annyira, hogy egy rosszul eladott terméket rövid id?n belül átvisz másik finanszírozóhoz. Mi viszont hosszú távon gondolkodunk.

Pénzcentrum: Mekkora az elutasítási arány?

Körtvélyessy László: Mivel a már említett kapcsolati modell alapján dolgozunk, indulásként a régi kapcsolati t?kéb?l merítünk, vagyis már ismert ügyfeleket, vagy azok által ajánlott üzleti partnereket finanszírozunk. Ha valakit nem finanszírozunk, annak az az oka, hogy nem felel meg a feltételeknek, a finanszírozhatósági paramétereknek. Konkrét számokat nem mondhatok, de nem sokat dolgozunk feleslegesen. A folyamat elején van egy úgynevezett "pre-check", egy gyors ránézés az ügyre, ott eldöntjük, hogy akarunk-e finanszírozni vagy sem, és ha igen, azt többnyire végig is visszük. A gyors döntés az ügyfélnek is jó.

Pénzcentrum: Ezek szerint induló vállalkozások nem jöhetnek szóba?

Körtvélyessy László: Dehogynem. Csupán fontos, hogy megismerjük az ügyfelet a finanszírozási döntés meghozatala el?tt. Ha sikerül megbizonyosodnunk arról, hogy komoly vállalkozóval állunk szemben, akinek van egy jó ötlete, akkor mindenféleképpen nyitottak vagyunk a finanszírozásra.Hitel és lízing egy kézb?l - "A gyors döntés az ügyfélnek is jó"

2007. augusztus 23., csütörtök 5:55

Gyakorlati feltételek

Pénzcentrum: Milyen el?zetes feltételeknek kell eleget tenni az ügyfeleknek?

Körtvélyessy László: Ez más a hitel és más a lízing esetében. A lízingnél nagyon er?s az eszköz alapú min?sítés, az ingatlan elhelyezkedése, likviditása egy esetleges workout helyzetben. Mivel nem alacsony finanszírozási összegr?l van szó, nyilván fontos az ügyfél min?sítése is. Hitelnél más a súlyozás, ott inkább ez utóbbi kap nagyobb hangsúlyt.

Pénzcentrum: Használt és új ingatlant egyaránt finanszíroznak?

Körtvélyessy László: Igen, ahogy ezt a szlogenünk: "minden, ami ingatlan" is sugallja. Tehát a telekt?l a lakóprojektig a kkv-szektor teljes spektrumát felöleljük, így például gyár, raktár, irodaépület, logisztikai központ is szóba jöhet. Az ingatlan típusa, elhelyezkedése, forgalomképessége, illetve a cég bonitása számít.

Pénzcentrum: Az ingatlanok értékbecslésére van külön cégük vagy lehet hozni küls? értékbecsl?ket?

Körtvélyessy László: A kérdés megválaszolásában több tényez? is közrejátszik, mivel a kkv-szektor mellett mi lakossági finanszírozással is foglalkozunk, bár ez még nem olyan hangsúlyos. A nem privát ingatlanok esetében, amelyek jellemz?en 100 millió Ft fölött vannak, az Eston az értékbecsl?nk, mely szintén a Wallis-csoport tagja. A kis érték? ingatlanoknál pedig egyéb küls? értékbecsl?kkel dolgozunk. El?fordul olyan megoldás is, amikor az ügyfél rendelkezik egy jó nev? értékbecsl? által készített 1-2 hónapos értékbecsléssel, s mivel nem akarjuk újabb költségekkel terhelni az ügyfelet, ilyenkor az Eston végez egy értékellen?rzést minimális díj ellenében.

Pénzcentrum: Mit kell tenni egy kkv-nak ahhoz, hogy Önök finanszírozzák?

Körtvélyessy László: Els?sorban megkeresni bennünket. A honlapunkon (www.miltonzrt.hu) illetve az ott feltüntetett elérhet?ségeken keresztül is meg lehet találni minket. Egyébként a Wallis-csoporton belül is sok kapcsolat jött már létre, illetve van kialakulóban. Ezután sort kerítünk egy ügyféltalálkozóra, összeállítunk egy listát, hogy milyen dokumentumokat kell az ügyfélnek beszereznie. Ez minden esetben más, hiszen minden ügyletre, ügylettípusra más és más a jellemz?. Így például amennyiben egy évek óta jól m?köd? vállalkozásról van szó, ott nem feltétlenül van szükség részletes üzleti tervre, de ha zöldmez?s beruházás finanszírozásáról, akkor igen.

Pénzcentrum: Mi az, amit mindenképpen szükséges benyújtani?

Körtvélyessy László: Éves beszámoló, az ingatlannal kapcsolatos dokumentáció, tulajdoni lap.

Pénzcentrum: Mennyi a minimális és maximális futamid??

Körtvélyessy László: A piac megköveteli, hogy mi is nagyjából azt kínáljuk, amit a többiek. A kkv-szektor esetében általában 15-20 év a jellemz?, ez pár éve még 10-15 év volt. Azért hosszabbodik a futamid?, hogy kisebb legyen a havi törleszt? részlet. Ha valaki 10 évre szeretne finanszírozást, akkor megkapja ennyi id?re is, de ha ragaszkodik a 20 évhez, azt is lehet. A lakosság körében pedig 20-30 év a jellemz?.

Pénzcentrum: A retailben is létezik hitel és lízing?

Körtvélyessy László: Igen létezik, viszont a nagy érték? ingatlanoknál sokkal könnyebben megy a lízing.

Pénzcentrum: A napi sajtóban megjelent, hogy az ingatlanlízing kezd veszíteni a népszer?ségéb?l. Ezt önök is tapasztalják?

Körtvélyessy László: Sok cég azt gondolta, hogy nagy "boom" lesz majd a lakáslízing, de ez nem igazán következett be. Alapvet?en akkor el?nyös a lízingügylet, ha öner? nélküli lakásfinanszírozási konstrukcióról beszélünk. Öner? bevonása esetén pedig a hitelek finanszírozási arányának mértéke utolérte a lízinget, legalábbis, ami a kis érték? ingatlanokat illeti. A nagyobb volumen? ingatlanok esetében már más a helyzet, mivel az ezeket finanszírozó bankok is óvatosabbak, ezért hitel esetében nem mennek 60-70 százalékos finanszírozási arány fölé, míg lízinggel 80 százalékot is el lehet érni. A nagy érték? ingatlanoknál tehát a lízing nagyon jó termék.

Pénzcentrum: A kkv-k számára milyen érveket lehet felsorakoztatni a hitel, illetve a lízing mellett?

Körtvélyessy László: A lízingnél jóval magasabb a finanszírozási ráta, mivel a finanszírozó er?sebb biztosítékkal bír, hiszen ? az ingatlan tulajdonosa. Árban nincs jelent?s különbség, ezt nem bírná el a szektor. A döntésnél két dolgot mérlegel az ügyfél: a finanszírozási arányt és az egyéb járulékos költségeket. Ez utóbbiak miatt pedig a lízing drágább. A járulékos költségeket az illeték és az áfa-finanszírozás adja. Az áfát ugyan kés?bb visszakapja az ügyfél, de egy nagy érték? ingatlannál ez olyan mérték? lehet, amit nem biztos, hogy meg tud finanszírozni az ügyfél.

Pénzcentrum: Ha bevezetik az ingatlanadót, annak milyen hatása lehet a finanszírozásra?

Körtvélyessy László: Vannak ezzel kapcsolatos spekulációk, a lízing el?retörésére vonatkozóan, de azt gondolom, hogy ez egy ennél sokkal összetettebb, több tényez?t?l függ? kérdés, amire a jelen pillanatban senki nem tud pontos választ adni, illetve megjósolni.

Pénzcentrum: Mennyire tesz rosszat az üzletnek a bizonytalanság?

László: Véleményem szerint, a kkv szektorban ennek nem érezhet? a közvetlen hatása.

Pénzcentrum: A cégcsoport milyen további fejlesztéseket tervez?

Körtvélyessy László: Az els? év fókuszában a kkv-szektor áll, amint azt a portfoliónk 98 százalékát kitev? állomány is mutatja. Már jó néhány ügy van folyamatban. a "VIP" ügyfelek köréb?l , melyek számát szintén szeretnénk növelni. Az év vége felé pedig indítjuk a lakossági üzletágat, melyben jöv?re nagy el?retörésre számítunk.

Pénzcentrum: Mekkora ügyfélállományt terveznek?

Körtvélyessy László: Jelenleg 6 milliárd a kihelyezésünk, ez körülbelül 20 ügyletet jelent, az átlagos ügyletméret 3-400 milliós. Az eddig elért eredményeinket alapul véve, meggy?z?désem, hogy a jöv?ben is sikeresen tejesíteni fogjuk az üzleti tervünket.

 

< vissza