spacer.gif
spacer.gif

ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓKElszámolási és forintosítási tudnivalók - MNB tájékoztató


Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás határidejéről:

MILTON Finanszírozási Zrt.

1. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

2. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

3.  KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

4. KÖZZÉTÉTEL A VÉGTÖRLESZTŐK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

MILTON Hitelezési Zrt.

1. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

2. TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

3.  KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

4. KÖZZÉTÉTEL A VÉGTÖRLESZTŐK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL


Az MNB által ajánlott igény és panasz bejelentési minták/formanyomtatványok:

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Nyilatkozat értesítési cím megadásáról

Nyilatkozat elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Kedvezményes végtörlesztés elszámolási igénybejelentő

Panaszbejelentő lap

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez minta

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történt érvényesítéséről minta

Bírósági, polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatványok

 Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat a Magyar Nemzeti Bank honlapján, „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az Milton Zrt. ügyfélváróban elhelyezett tájékoztatókban is megtalálja.

Amennyiben az elszámolással kapcsolatos panasszal élne, a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulnia. A PBT három típusú panasz esetén jár el, melyeket az alábbiakban találja az MNB honlapján.

< vissza