spacer.gif
spacer.gif

FOGALOMTÁR > LÍZINGFAJTÁK > PÉNZÜGYI LÍZING

 

A pénzügyi lízinget további két alcsoportra bonthatjuk:

Zártvégű pénzügyi lízing:

Pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó a lízingbevevő által megnevezett szállítótól megvásárolja az ügylet tárgyát képez? eszközt, majd annak használatára a lízingbevevővel szerződést köt, valamint átadja részére az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségét. A lízingelt eszköz értékét az ügylet megkötésekor a lízingbevevőnek nem kell megfizetnie, - a lízingszerződésben az előre rögzített lízing díj fizetésére vállal kötelezettséget.

 

Nyíltvégű pénzügyi lízing:

Az ingatlan a Lízingbeadó tulajdonában van, de Lízingbevevő tartja nyilván könyveiben, s - jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. Lízingbevevő a futamidő végén szabadon dönthet arról, hogy az előre meghatározott maradványértéken meg kívánja-e vásárolni az ingatlant, vagy sem.

A lízingdíjak tőkerészt (a nettó vételár része), a tőkerész ÁFÁ-ját, s kamatot tartalmaznak. A tőkerész ÁFÁ-ja az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint igényelhet? vissza. A kamatrész a számviteli törvény el?írásai szerint számolható el költségként.

< vissza